Stanislav Grof v dubnu opět zavítá do Moravskoslezského kraje

Světoznámý americký psychiatr českého původu prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. navštíví na přelomu dubna a května letošního roku Českou republiku. Profesor Grof připravil ve spolupráci s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos bohatý program zahrnující konferenci, besedu i zážitkové semináře. Nad konferencí „75 let LSD ve vědě a umění“ převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Prvním bodem programu je Mezinárodní seminář holotropního dýchání, který Stanislav Grof povede společně s MUDr. Milanem Hrabánkem a mezinárodním týmem facilitátorů. Seminář se uskuteční ve dnech 27. – 29. dubna 2018 v hotelu Park Inn Ostrava. Seminář je určen pro více než 100 účastníků, pro které je vždy tento typ semináře velkým životním zážitkem.

Od 30. dubna do 2. května pak bude probíhat druhý seminář holotropního dýchání vedený Stanislavem Grofem a Milanem Hrabánkem, a to přímo v prostorech Mezinárodního transpersonálního centra Holos v Opavě. Profesor Grof navštěvuje Centrum Holos opakovaně a podporuje jej v jeho činnosti a aktivitách. Centrum Holos je výjimečné pracoviště nabízející široké spektrum služeb v oblasti péče o duševní zdraví člověka.

Ve čtvrtek 3. května se pak Stanislav Grof zúčastní besedy po promítání dokumentárního filmu režiséra Viliama Poltikoviče „Z temnoty duše… světlo“, který natočilo Mezinárodní transpersonální centrum Holos v minulém roce i za účasti Stanislava Grofa. Promítání i beseda proběhnou v kině Vesmír v Ostravě za účasti i dalších tvůrců dokumentu – Milana Hrabánka, Viliama Poltikoviče a dalších.

Následující víkend 4. – 6. května pak bude patřit konferenci s názvem „LSD ve vědě a umění“, která se uskuteční v Ostravě na Landeku v továrně-secesním prostoru bývalé kompresorovny pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. Stanislav Grof zde představí své zkušenosti s výzkumy této látky, které probíhaly v šedesátých a sedmdesátých letech i v Československu. Ve světě v současné době dochází k celkové obnově vědeckého bádání v oblasti terapeutického využití psychedelik, a to i v České republice. Výsledky současných výzkumů představí vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pod vedením Prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych a České psychedelické společnosti. Akce bude mít i kulturní rozměr, její součástí bude výstava výtvarných děl z doby LSD výzkumů a také koncerty.

Věříme, že návštěva Stanislava Grofa v ČR přispěje k větší otevřenosti lékařů vůči transpersonální psychologii a psychiatrii a tím i ke zkvalitnění péče o duševní zdraví lidí v České republice.

Bližší informace o programu a možnost zakoupit vstupenky na jednotlivé akce najdete na webu:

www.stanislavgrof.cz

www.75lsd.cz

www.holos.cz