Ralph Metzner, Ph.D.

„Film Filipa Záruby o prožitcích při kouření jedu ropuchy coloradské – Bufo Alvarius, k němuž složil hudbu Satori, Filip Záruba a Maok, předkládá výmluvnou a vytříbenou výpověď o fantastických světech, do nichž lze proniknout po aplikaci tohoto mocného přírodního halucinogenu. Přestože tyto zkušenosti z principu přesahují naše komunikační schopnosti, tito mistři zvuku a obrazu dokázali zachytit mnohé z úžasného mystéria těchto vizí.“

Psychoterapeut
emeritní profesor na Kalifornském institutu integrálních studií, USA
Autor knih Ropucha a jaguár, Pomocníci při probouzení a mnoha dalších
www.greenearthfound.org