Filmový přehled

Neméně důležité jsou osobní příběhy předních českých odborníků na halucinogeny (Stanislav Grof, Michael Vančura, Pavel Bém), kteří všeobecné nadšení vyvažují pokornější rétorikou, zmiňují úctu k „zázračné látce“ ale i možná rizika a kontraindikace. Vlastní zážitky však i oni staví na vrchol svých rozsáhlých zkušeností a do interoborového výzkumu vlivu 5-MeO-DMT na lidské vědomí vkládají velké naděje