Flowee – Filip Záruba: Psychedelika dokážou lidi zbavit závislostí, nenávisti a agrese

Spousta antropologů a vědců si ale myslí, že to je naprosto přirozená cesta, že šamanismus a psychedelika sehrála velkou roli v naší dávné i nedávné historii. Náznaky o používání psychedelik najdeme na těch nejstarších jeskynních malbách a petroglyfech. Šamanismus se svou kombinací zpěvu, tance, rytmu a vizuálních vjemů stál možná u počátků zrodu kultury a umění. Když k tomu přidáme šamanovu schopnost léčit a řešit všemožné problémy lidí, určitě to byl ten nejváženější člověk dávných kmenových kultur a první profese vůbec. Badatelé na poli psychedelik Dennis a Terrence McKenna tvrdí, že psychedelická zkušenost je možná dokonce zodpovědná za vznik jazyka a abstraktního myšlení.