Rychlou cestu ke zkušenosti jednoty a absolutního ztotožnění s Univerzálním vědomím představuje látka 5-MeO-DMT, kterou produkuje Bufo Alvarius, žába žijící v sonorské poušti v Mexiku.

Psychoaktivní substance 5-MeO-DMT není na žádném ze seznamů nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, čili je užívání této substance v ČR zcela legální.

5-MeO-DMT stejně jako DMT a jiná psychedelika nevyvolává závislost.

Žáby Bufo Alvarius se při získávání této substance pouze odchytí, látka se extrahuje z jejich žláz a žába je pak vrácena do volné přírody.

Zážitek s Bufo Alvarius je odlišný od syntetických látek, protože žába jako biologický reaktor s lidstvem prošla miliony let evoluce. Substance odebraná z Bufo Alvarius není pouze 5-MeO-DMT, ale také bufotenin a další složky. Proto jde o zkušenost nepsychotickou, přesnou a precizní.

Zážitek po inhalačním požití trvá (v lidském čase) přibližně 15 minut, není nutná žádná specifická příprava. Dalších 30 minut trvá after-glow, kdy se zkušenost zpracováná. Po hodině už lze zcela normálně fungovat.

Účastníci obvykle hodnotí svůj prožitek jako jednu z nejsilnějších spirituálních zkušeností vůbec, která je díky své rychlosti a dostupnosti velmi vhodná pro dnešní dobu.

Přestože je zážitek velmi krátký, o to více je intenzivní. Zkušenost se odehrává za smyslovým vjemy a dalo by se říci, že míří přímo ke stavu, který Tibetská kniha mrtvých nazývá Dharmakaya, primární čisté světlo. Lidská identita a individuální já [*] jsou během sekund zcela demontovány a vědomí se ztotožní s Univerzálním vědomím za časem a prostorem. Tento stav je na tělesné úrovni vysoce léčivý, balancující a integrující. Doporučuje se stát a nohama se dotýkat Země. Na úrovni psychické je po návratu do konvenční reality složena „nová identita“ lépe a znovu, na povrch vyplouvá řada myšlenek, vhledů a témat, která dlouho čekaly na zpracování. Dalších 14 dní se obvykle popisuje jako doba, kdy se život překvapivě mění a člověk je vystavován mnoha dynamickým procesům, nečekaným událostem a synchronicitám.

[*] Není bez zajímavosti etymologický původ slova in-divi-dual-ita, tj. významově vlastně „v duálním rozdělení“.

Doporučené knihy o Bufo Alvariu a tryptaminu 5-MeO-DMT