Václav Dejčmar

„Zkušenost s přírodními psychedeliky, jako je ayahuasca, u nás populární houby lysohlávky nebo nesmírně intenzivní Bufo Alvarius, je fascinující především pro svou univerzálnost. Naprosto odlišní lidé se z tripu nebo z ceremonie vrací s velmi podobným vhledem na povahu reality. A tento vhled nemá daleko ke slavnému popisu, který pronesl Martin Luther King ve svém vánočním kázání o míru v roce 1967, tedy přesně před padesáti lety: Musíme se spolu všichni naučit žít jako bratři anebo spolu všichni zahyneme jako blázni. V konečném důsledku jde o následující: Veškerý život je vzájemně propojen. Všichni jsme chyceni do sítě vzájemnosti, ze které nikdo z nás nemůže uniknout, jsme společně vetkáni do jediného roucha osudu. Takovou má náš vesmír strukturu.“

producent, ekonom, investor a filantrop

MUDr. Stanislav Kudrle

„Film Bufo Alvarius je strhující podívanou a poselstvím o podstatě Bytí, o podstatě tvořivé inteligence Vesmíru. Účastníci – psychonauti se v mystickém prozření shodují, že hybatelem všeho Tvoření je Láska přesahující čas a prostor. Film je výzvou ke zkoumání podstatných souvislostí Bytí i pro ty, kteří se se žábou nikdy nepotkají a v tom je právě  výjimečný.“

psychiatr a psychoterapeut

Tonia Madenford

Po dobu delší jak 4000 let zprostředkovávalo rituální užívání entheogenů lidstvu přístup do jiných oblastí, které západní vědecké myšlení chápe jako čistě mytologické – do sféry Ducha. Přestože ve védských spisech, sumerských textech i upanišadách se popisuje svět, rozprostírající se ihned za hranicí našich každodenních smyslů, moderní společnost stále odmítá představu o mnohorozměrnosti života všude kolem nás. Ve skutečnosti by tento skrytý svět mohl být zdrojem vhledů, důležitých pro řešení duchovních a materiálních problémů, kterým čelíme v těchto nelehkých časech zkoušek a soužení. Film „Bufo Alvarius – The Underground Secret“ přináší naději, že tyto posvátné tradice současní šamani stále udržují. Sláva filmařům, že se pustili do objevování tohoto zakázaného území a otevírání dveří k rozšířenému vědomí a nepodmíněné lásce.“

režisérka a filmová producentka

Mgr. Miroslav Horák, PhD.

„Filip Záruba jako mistr vizualizace, Stanislav Grof jako prorok psychedelické renesance a post-materialismu, Octavio Rettig jako šaman pro masy a především Bufo alvarius jako nositel potencionálního léku pro závislé. Ropucha coloradská představuje velkou výzvu pro interdisciplinární výzkum, zejména v oborech jako je antropologie, neurochemie a religionistika. Film je jednoduše řečeno audiovizuální orgie.“

antropolog, ekolog a lingvista – Mendelova univerzita Brno

Viliam Poltikovič

„Psychedelické látky provázejí a transformují lidstvo od nepaměti. Významnou, i když pozapomenutou historii mají i v Evropě. Stále se však o jejich obdivuhodných účincích otevřeně nemluví, jsou na hraně zákona. Film Filipa Záruby je sugestivním strhujícím obrazem i poselstvím nejsilnější známé psychoaktivní látky. Působivé filmové ztvárnění dává silný impulz k pozitivní změně, k možnosti pochopit jednotu, vstoupit do svobodného prostoru mimo pojmové kategorie, kde je možné vše – ať už se tam dostaneme cestou psychedelik nebo i bez nich.“

řežisér, kameraman a spisovatel

Rak Razam

„Úchvatný vizuální dokument, pojednávající z vědeckého i šamanského pohledu o ropuše bufo alvarius, neduální povaze naší pravé přirozenosti a působivých zkušenostech hledačů, kteří se opovážili postavit se tváří v tvář nejzazším záhadám Božství v hloubi lidské duše.“

moderátor a producent pořadu Shamans of the Global Village, spisovatel

Dr. Octavio Rettig Hinojosa

„Bufo Alvarius – The Underground Secret je zatím nejlepší dokument o potenciálu užívání entheogenických medicín, především té žabí. Je to krásné mistrovské dílo o budoucnosti léků, jež se skrývají v samotné přírodě, na celém světě.“

neošaman, lékař a spisovatel