Ralph Metzner, Ph.D.

„Film Filipa Záruby o prožitcích při kouření jedu ropuchy coloradské – Bufo Alvarius, k němuž složil hudbu Satori, Filip Záruba a Maok, předkládá výmluvnou a vytříbenou výpověď o fantastických světech, do nichž lze proniknout po aplikaci tohoto mocného přírodního halucinogenu. Přestože tyto zkušenosti z principu přesahují naše komunikační schopnosti, tito mistři zvuku a obrazu dokázali zachytit mnohé z úžasného mystéria těchto vizí.“

Psychoterapeut
emeritní profesor na Kalifornském institutu integrálních studií, USA
Autor knih Ropucha a jaguár, Pomocníci při probouzení a mnoha dalších
www.greenearthfound.org

Josef Formánek

„Nezapomenutelné záběry očí lidí těsně po tom, co ochutnali žabí sílu. Fascinující film.”

spisovatel a cestovatel

Tomáš Vorel

“Filmem Bufo Alvarius – The Underground Secret jsem byl tak stržen, že jsem dostal chuť okamžitě žábu zakusit. Výpovědi účastníků rituálu jsou tak věrohodné, komentáře šamanů a guruů tak přesvědčivé, animace a hudba tak strhující, že snad každý pochopí, že „na té žábě něco musí být“. Je to záslužný a osvětový film a jsem hrdý, že ho vytvořili čeští tvůrci. Je totiž velice obtížné a často zesměšnění hodné, sdělovat mimosmyslové zážitky skrze naše smysly, tedy skrze slova, obrazy a hudbu. Sám se o to ve svých filmech pokouším. Jak zachytit zážitek z požití magických hub Psilocybe Bohemica? Před tvůrčím týmem Bufo Alvarius tedy smekám svůj houbový klobouk.”

filmový režisér, herec, scénarista a spisovatel

Maok

Keď som film videl prvý krát, ešte v neoficiálnej podobe, bol som uchvátený Filipovými vizualizáciami, ktorými sa mu podarilo dosť verne vykresliť nádherný priestor, kde sa človek ocitne, keď opustí telo. Klobúk dole taktiež pred hudbou Petra Zajaca, ktorá krásne podkresľuje celý dokument a vedie svojím zvukom diváka presne „tam“. Ďakujem, že som mohol byť tiež súčasťou a spolupodieľať sa na tvorení takéhoto zaujímavého diela.”

zpěvák a multinstrumentalista

Nela Boudová

“Kdybyste věděli, jaká Láska vás obklopuje v každé chvíli, vaše obavy by roztály jako rampouchy na poledním slunci. To řekl Tosha Silver a to přesně museli “psychonauti“ s látkou 5-MeO-DMT z Bufo Alvarius zažít. Po shlédnutí filmu si i vy “rozpomenete”. Je úžasné, že se blíží doba, kdy se opět hledající můžou vrátit k medicíně, kterou nám dává Láska a Univerzum. Film pokládám za počin a velkou vizuální snahu sdělit nesdělitelné.“

herečka

Dan Svátek

„Moc milé překvapení o nevšedním tématu. Úchvatný a jedinečný dokument, který ve mne zůstal ještě dlouho. Včetně touhy si to vyzkoušet… Zaujaly mne i velmi zajímavé 3D animace, které vás dostanou do děje.”

režisér

Michael Wiese

„Nahlédnutí do Božského. Gratulace Filipu Zárubovi a jeho týmu za to, že se zhostili nesmírně náročného úkolu zviditelnit neviditelné a ve svém novém filmu Bufo Alvarius nás s lehkostí přenesli do nezměrných vnitřních vesmírů. Nechat diváky nahlédnout do Božského je pozoruhodný výkon, o nějž se jen zřídkakdy někdo vůbec pokusí. Odborníci vystupující v tomto filmu připravují půdu pro znamenité zvláštní efekty se světlem, simulujícími putování s žabí medicínou. Dr. Octavio Rettig mluví obzvláště jasně při popisu toho, co se naučil díky své roli šamana/prostředníka a průvodce účinky ropuší medicíny, kterou absolvoval již s více než 8000 lidmi. Diváci se díky této průpravě dostávají na záchytný bod, z něhož lze zažít jiné sféry, ztvárněné ve filmu jako tapisérie hudby, písní a obrazových efektů. Vzdávám rovněž čest všem odvážným cestovatelům s ropuchou, kteří s námi tuto vesmírnou jízdu důvěrně sdíleli od zážehu rakety po návrat. Uděluji maximální možné hodnocení filmu, který se pokouší zodpovědět velké otázky, související s posunem „odsud” „tam”. Jen tak dále!“

Filmař, nakladatel a spisovatel. Autor „The Shaman & Ayahuasca“, UK

Dean Jefferys

„Filip Záruba, jeho spolupracovníci na poli hudby a animace i dotazovaní lidé značně přispěli ke zprostředkování neuvěřitelných účinků a potenciálu kouření jedu z ropuchy coloradské. Musel jsem se na film podívat dvakrát, protože napoprvé toho bylo tolik, že jsem se několikrát přenesl zpět do svých prožitků a nemohl jsem se soustředit na čtení titulků. Ze srdečného rozhovoru s Octaviem člověk pochopí, že je na misi, při níž sdílí tuto mocnou svátost a s ní související prožitky s mnoha lidmi, čímž mění svět, přestože v danou chvíli se věnuje vždy pouze jednomu člověku. Transpersonální psycholog a ostřílený psychedelik Stanislav Grof mezi jiným zase rozebírá možnosti asistované terapie s 5-MeO-DMT a zmiňuje, že „snaha někoho přesvědčit, aby ji podstoupil, obnáší příliš velkou zodpovědnost”. Každý zájemce a takovou výpravu by tento film měl zcela jistě shlédnout v rámci své přípravy, jelikož se zdaleka nejedná o procházku růžovým sadem. Dobrá práce, parto!“

Filmař, ekologický aktivista, Austrálie
režisér filmů „Shamans of the Amazon“ and „The Toad the Whale and the Sun“
Administrátor FB skupiny „Toad & 5-MeO-DMT Forum & Support“

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.

„Na film Bufo alvarius jsem se díval s potěšením. Jako filmovému laikovi mi připadá velmi dobře promyšlený a řemeslně připravený. Jako religionistu mě vrací k úžasu, který byl už někde dávno na počátku mé práce v tomto oboru: jak jsou (alespoň někteří) současní údajně nenáboženští lidé ve skutečnosti náboženští! Stačí trochu psychedelické látky, inspirativní prostředí, vnitřní touha a očekávání – a snadno, rychle, spontánně a bezhlavě se člověk noří do náboženské zkušenosti, vytváří si náboženský obraz světa a nahmatává v něm orientační body díky celebritám současné spirituality. A kultivovaný pontifex maximus Stanislav Grof, zapálený misionář Octavio Retting nebo spirituální průvodce Michael Vančura zjevně mají dnešním hledačům co nabídnout.“

religionista, psychoterapeut, teolog, vydavatel a šéfredaktor
vedoucí Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy
docent na Katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Josef Sedloň

„Bufo Alvarius – The Underground Secret je rozhodně přelomový film v naší dokumentaristice, který vyniká nejen svým námětem, ale celým zpracováním a to jak po stránce vizuální, tak hudební, zároveň obsahuje i velmi odborný pohled ze strany uznávaných psychologů. Ukazuje naše spojení s přírodou, její nekonečnou moudrost a uvědomění toho, že jsme její součástí a jediná cesta je žít s ní v jednotě. Film nás vede cestou poznání univerzální energie, tím, kdo jsme a kam míříme, prostřednictvím mimořádného stavu vědomí. Touto energií je neosobní láska.“

DJ, moderátor a promotér

Andrea /Kerestešová/ Růžičková

„Všichni neustále hledáme odpověď na otázky: Proč jsme tady? Co je smysl našeho bytí? Jestli existuje Bůh? Kde je počátek a kde konec? Mně samotné to od dětství nedá spát. Neustále se topím ve spleti myšlenek o tom, kdo jsem a co tady dělám. Hledám odpověď. I když jsem zatím nevyzkoušela žádné psychedelické látky, s touto myšlenkou si neustále pohrávám. Díky filmu Bufo Alvarius – The Underground Secret jsem zase o krok blíž. Blíž k odpovědi…
Na moji nejistotu bytí v této realitě. Tou odpovědí, která ve filmu neustále zní, je LÁSKA.”

herečka

Viliam Poltikovič

„Psychedelické látky provázejí a transformují lidstvo od nepaměti. Významnou, i když pozapomenutou historii mají i v Evropě. Stále se však o jejich obdivuhodných účincích otevřeně nemluví, jsou na hraně zákona. Film Filipa Záruby je sugestivním strhujícím obrazem i poselstvím nejsilnější známé psychoaktivní látky. Působivé filmové ztvárnění dává silný impulz k pozitivní změně, k možnosti pochopit jednotu, vstoupit do svobodného prostoru mimo pojmové kategorie, kde je možné vše – ať už se tam dostaneme cestou psychedelik nebo i bez nich.“

řežisér, kameraman a spisovatel

Georgina Piccione

„Jeden z nejdůležitějších filmů, co jsem v životě viděla. Všichni hledáme něco, díky čemu budeme šťastní a celiství. Bez ohledu na to, kdo jsme a jaké nás trápí problémy, máme sklon hledat odpovědi ve vnějším světě. Cestování, kultura, sex, práce, profesní úspěch … všechno jsou to nádherné dary života, nepřinesou nám ale štěstí, dokud se nevydáme do nitra nás samotných. Bufo představuje jeden z přírodních prostředků, určených přesně k tomuto účelu. Bufo Alvarius – The Underground Secret přináší komplexní, zodpovědný popis tohoto posvátného nástroje, neboť zohledňuje nejen subjektivní prožitky, ale také akademické a vědecké perspektivy přístupu k tomuto fenoménu. Vnitřní objevování představuje směr, bufo nástroj a tento film cestu dovnitř. Nenechte si ho ujít. Může to být váš první krok ke štěstí.“

tlumočnice, Universidad del Salvador, Argentina

Mgr. Miroslav Horák, PhD.

„Filip Záruba jako mistr vizualizace, Stanislav Grof jako prorok psychedelické renesance a post-materialismu, Octavio Rettig jako šaman pro masy a především Bufo alvarius jako nositel potencionálního léku pro závislé. Ropucha coloradská představuje velkou výzvu pro interdisciplinární výzkum, zejména v oborech jako je antropologie, neurochemie a religionistika. Film je jednoduše řečeno audiovizuální orgie.“

antropolog, ekolog a lingvista – Mendelova univerzita Brno

Angeline Wolfe

Žasnu, tak krásný film. Naprosto mě zasáhnul. Byl to pro mě proces v rámci procesu, neboť zvuky a vizualizace mě přenesly do „žabího prožitku“ přítomného okamžiku, stále vnímám jeho dozvuky, cítím blaženost a vděk, děkuji vám. Jsem toho názoru, že film je velmi dobře členěný, srozumitelný a výstižný a že vyváženě prezentuje různé náhledy. Jsem velmi zvědavá a moc se těším, až se dozvím více o distribučních plánech a kanálech – modlím se, aby se film dostal k lidem, u nichž se ve společnosti koncentruje natolik velký vliv, aby pomohli spustit pozitivní řetězovou reakci. Za všechny z nás, kteří s touto medicínou pracujeme, se modlím, abychom spojili síly a naplánovali vše nezbytné, aby bufo alvarius mohla vystoupit z podzemí i ve společenském smyslu. Přeji tomuto nádhernému, podmanivému, vysoce uvědomělému filmu mnoho štěstí.

poradkyně ohledně zdraví a životního prostředí, osobní a obchodní kouč, Spojené království

Mgr. Veronika Gold, MA

„Tento film je vskutku vynikající dokument o ropuše coloradské. Filip Záruba nám přináší vhled, který se co možná nejvíce blíží tomu opravdu nevýslovnému, mistrovské dílo zachycující prožitek bezmezné lásky a kosmické jednoty, tvořící naši skutečnou realitu. Potřeba uzdravení a probuzení je v současnosti akutnější než kdykoli jindy a tento film nám ukazuje transformační potenciál psychedelických medicín, konkrétně 5-MeO-DMT. Film se zaměřuje na procesy několika psychonautů, vedených šamanem Octavio Rettigem, který ho doplňuje svými komentáři a popisem této medicíny, jejích možných účinků, kontraindikací a způsobů její aplikace. Stanislav Grof, Michal Vančura a Pavel Bém se zamýšlejí nad hodnotou této a dalších etheogenních medicín pro jednotlivce i celou společnost. Neviděla jsem lepši film, který by zachycoval a rozebíral zkušenosti s 5-MeO-DMT.“

psycholožka a psychoterapeutka CIIS, FFUK, USA

Natasja Pelgrom

„Tento film zdaleka není jen klasický psychedelický snímek — je to jeden z těch vzácných filmů se zvláštními efekty, co po opakovaném shlédnutí dává racionální mysli čím dál menší smysl, což může být příznak toho, že frekvence bufo alvarius koná své kouzlo. Ve filmu se zmiňuje pouze malá část komplexní zkušenosti, kterou tato medicína zprostředkuje, a pouze několik hledisek, z nichž ji lze vnímat, jedná se však o velmi dobrý pokus o informování a spojení nás všech, kteří s touto medicínou pracujeme. Každý den vnímám požehnání, že mám tuto medicínu ve svém životě, a tato čest a skromnost je skvěle zachycena v tomto krásném počinu, který diváky seznamuje s transformací, čekající na ty, kteří se po ní poohlížejí. Sledovat tento film je jako podniknout cestu do vlastního nitra. AHO“

léčitelka pomocí posvátných medicín, Holandsko

MUDr. Stanislav Kudrle

„Film Bufo Alvarius je strhující podívanou a poselstvím o podstatě Bytí, o podstatě tvořivé inteligence Vesmíru. Účastníci – psychonauti se v mystickém prozření shodují, že hybatelem všeho Tvoření je Láska přesahující čas a prostor. Film je výzvou ke zkoumání podstatných souvislostí Bytí i pro ty, kteří se se žábou nikdy nepotkají a v tom je právě  výjimečný.“

psychiatr a psychoterapeut

Tonia Madenford

Po dobu delší jak 4000 let zprostředkovávalo rituální užívání entheogenů lidstvu přístup do jiných oblastí, které západní vědecké myšlení chápe jako čistě mytologické – do sféry Ducha. Přestože ve védských spisech, sumerských textech i upanišadách se popisuje svět, rozprostírající se ihned za hranicí našich každodenních smyslů, moderní společnost stále odmítá představu o mnohorozměrnosti života všude kolem nás. Ve skutečnosti by tento skrytý svět mohl být zdrojem vhledů, důležitých pro řešení duchovních a materiálních problémů, kterým čelíme v těchto nelehkých časech zkoušek a soužení. Film „Bufo Alvarius – The Underground Secret“ přináší naději, že tyto posvátné tradice současní šamani stále udržují. Sláva filmařům, že se pustili do objevování tohoto zakázaného území a otevírání dveří k rozšířenému vědomí a nepodmíněné lásce.“

režisérka a filmová producentka

Rak Razam

„Úchvatný vizuální dokument, pojednávající z vědeckého i šamanského pohledu o ropuše bufo alvarius, neduální povaze naší pravé přirozenosti a působivých zkušenostech hledačů, kteří se opovážili postavit se tváří v tvář nejzazším záhadám Božství v hloubi lidské duše.“

moderátor a producent pořadu Shamans of the Global Village, spisovatel