NÁŠ FILM ZACHYCUJE OSOBNÍ ZKUŠENOSTI PROTAGONISTŮ S BUFO ALVARIUS A ÚČINKY PSYCHEDELICKÉ SUBSTANCE 5-MEO-DMT. ZÁMĚREM JE UMĚLECKÝMI PROSTŘEDKY INFORMOVAT O TOMTO UNIKÁTNÍM FENOMÉNU V ŠIRŠÍM FILOSOFICKÉM KONTEXTU. NEJEDNÁ SE O DOPORUČENÍ, NÁVOD ANI OBHAJOBU UŽÍVÁNÍ PSYCHEDELICKÝCH LÁTEK.

Za tvůrčí tým bychom rádi dodali několik slov, která ve filmu nezazněla:

Bufo Alvarius v žádném případě není rekreační droga, ale velmi silný sebe-explorativní a transformační nástroj. V obecné rovině ostře vystupujeme proti užívání jakýchkoliv psychedelik pro zábavu. K ceremonii je třeba přistupovat zodpovědně a s respektem pod dohledem zkušeného šamana nebo facilitátora, o kterém bezpečně víte na základě ověřených referencí, že je schopen provést účastníky všemi možnými fázemi procesu.

Rovněž velmi záleží na kvalitě a zkušenostech celého organizačního týmu, který by měl účastníky před ceremonií dostatečně poučit o možných rizicích, kazuistikách a používaných postupech. Nezbytné je vyselektovat jedince, kteří na ceremonii nejsou připraveni, dlouhodobě užívají určité léky nebo mají psychické či fyzické kontraindikace. Vzhledem k tomu, že efekty psychedelického stavu částečně přetrvávají několik týdnů po ceremonii a ve většině případů facilitátor nemá možnost ani kapacitu sám poskytnout následnou integrační péči, je velmi důležité, aby organizační tým zůstal v kontaktu s klientem a v případě potřeby zajistil další odbornou pomoc a konzultace. Účast na ceremonii bez splnění všech těchto atributů bezpečného setu a settingu nepovažujeme za rozumné rozhodnutí.

Molekula 5-MeO-DMT, která tvoří základ materiálu ze žláz ropuchy Bufo Alvarius, je vzácná a méně známá psychoaktivní substance. Často není uvedena na seznamu návykových látek, a proto je v mnoha zemích její užívání legální. Pevně doufáme, že se v takových místech nestane obětí spirituální turistiky a divoké ekonomiky s přírodními halucinogeny, jak se to přihodilo v Jižní Americe například populární ayahuasce. Naštěstí dnes existují projekty, které se podobnému vývoji snaží bránit. Přesto se bohužel v současnosti objevují první komerční obchodníci s touto substancí a noví nezkušení facilitátoři začínají provozovat ceremonie s Bufo Alvarius kvůli zisku. V mnoha případech nemají ani základní povědomí o technikách využití léčebného potenciálu Bufo Alvarius a v případě náročných psychologických procesů nejsou schopni poskytnout adekvátní péči, což může mít vážné následky. Navíc se stává, že s množstvím aplikované dávky šetří, protože je pro ně nákup látky drahý. Z mnoha pozorování však plyne, že pokud se substance nepodá v dostatečné koncentraci, zůstane psychonaut stát před „otevřenými dveřmi“, uvězněn „mezi světy“ bez dosažení pocitu univerzální jednoty, jak o něm vypovídají protagonisté v našem filmu. Výsledkem bývá nepříjemná a problematická psychedelická zkušenost bez efektu osvobozující katarze.

MUDr. Octavio Rettig Hinojosa, který vystupuje v našem filmu, byl v době natáčení členem United Nations Association of Venezuela, která jeho práci poskytuje oficiální mezinárodní ochranu (deklarace OSN o právech původních obyvatel). Používá posvátné zpěvy indiánů Seri nebo Piaroa, ale průběh ceremonie (včetně kombinace práce s „žábou“ s posvátným tabákem Rapé) představuje jeho vlastní invenční fúzi různých šamanských technik. V obecné rovině oceňujeme, že facilitátoři jako Dr. Rettig Hinojosa si materiál z Bufo Alvarius pro svou práci opatřují sami přímo v unikátním biotopu sonorské pouště, aniž by žábám ublížili (stačí během pár minut sesbírat nahromaděný sekret a pak tvora vypustit zpět do volné přírody). Nicméně ve věci konkrétní praxe a vhodných metod, jak prožitou zkušenost integrovat do běžného života, zůstává odpovědnost výhradně na poučeném uživateli. Náš film si neklade za cíl hodnotit odbornost, práci nebo postupy Dr. Rettiga Hinojosy ani jiných facilitátorů.

V současnosti neexistuje žádná nepřetržitá šamanská liniie a tak se lidé teprve učí, jak s Bufo Alvarius nebo 5-MeO-DMT pracovat. Zde najdete text, který shrnuje zkušenosti facilitátorů, pojednává o rizicích ceremonií a přípravě:

Best practices for 5-MeO-DMT by the Conclave

Zde potom můžete najít pár rad pro úspěšnou integraci zážitku:

Integration guideline by the Conclave

Další informace, přednášky a záznamy z diskuzí postupně nahráváme na náš Youtube kanál:

Asaya productions Youtube