NÁŠ FILM ZACHYCUJE OSOBNÍ ZKUŠENOSTI PROTAGONISTŮ S BUFO ALVARIUS A ÚČINKY PSYCHEDELICKÉ SUBSTANCE 5-MEO-DMT. ZÁMĚREM JE UMĚLECKÝMI PROSTŘEDKY INFORMOVAT O TOMTO UNIKÁTNÍM FENOMÉNU V ŠIRŠÍM FILOSOFICKÉM KONTEXTU. NEJEDNÁ SE O DOPORUČENÍ, NÁVOD ANI OBHAJOBU UŽÍVÁNÍ PSYCHEDELICKÝCH LÁTEK.

Za tvůrčí tým bychom rádi dodali několik slov, která ve filmu nezazněla:

Bufo Alvarius v žádném případě není rekreační droga, ale velmi silný sebe-explorativní a transformační nástroj. V obecné rovině ostře vystupujeme proti užívání jakýchkoliv psychedelik pro zábavu. K ceremonii je třeba přistupovat zodpovědně a s respektem pod dohledem zkušeného šamana nebo facilitátora, o kterém bezpečně víte na základě ověřených referencí, že je schopen provést účastníky všemi možnými fázemi procesu.

Rovněž velmi záleží na kvalitě a zkušenostech celého organizačního týmu, který by měl účastníky před ceremonií dostatečně poučit o možných rizicích, kazuistikách a používaných postupech. Nezbytné je vyselektovat jedince, kteří na ceremonii nejsou připraveni, dlouhodobě užívají určité léky nebo mají psychické či fyzické kontraindikace. Vzhledem k tomu, že efekty psychedelického stavu částečně přetrvávají několik týdnů po ceremonii a ve většině případů facilitátor nemá možnost ani kapacitu sám poskytnout následnou integrační péči, je velmi důležité, aby organizační tým zůstal v kontaktu s klientem a v případě potřeby zajistil další odbornou pomoc a konzultace. Účast na ceremonii bez splnění všech těchto atributů bezpečného setu a settingu nepovažujeme za rozumné rozhodnutí.

Molekula 5-MeO-DMT, která tvoří základ materiálu ze žláz ropuchy Bufo Alvarius, je vzácná a méně známá psychoaktivní substance. Často není uvedena na seznamu návykových látek, a proto je v mnoha zemích její užívání legální. Pevně doufáme, že se v takových místech nestane obětí spirituální turistiky a divoké ekonomiky s přírodními halucinogeny, jak se to přihodilo v Jižní Americe například populární ayahuasce. Naštěstí dnes existují projekty, které se podobnému vývoji snaží bránit. Přesto se bohužel v současnosti objevují první komerční obchodníci s touto substancí a noví nezkušení facilitátoři začínají provozovat ceremonie s Bufo Alvarius kvůli zisku. V mnoha případech nemají ani základní povědomí o technikách využití léčebného potenciálu Bufo Alvarius a v případě náročných psychologických procesů nejsou schopni poskytnout adekvátní péči, což může mít vážné následky. Navíc se stává, že s množstvím aplikované dávky šetří, protože je pro ně nákup látky drahý. Z mnoha pozorování však plyne, že pokud se substance nepodá v dostatečné koncentraci, zůstane psychonaut stát před „otevřenými dveřmi“, uvězněn „mezi světy“ bez dosažení pocitu univerzální jednoty, jak o něm vypovídají protagonisté v našem filmu. Výsledkem bývá nepříjemná a problematická psychedelická zkušenost bez efektu osvobozující katarze.

MUDr. Octavio Rettig Hinojosa, který vystupuje v našem filmu, je členem United Nations Association of Venezuela, která jeho práci poskytuje oficiální mezinárodní ochranu (deklarace OSN o právech původních obyvatel). Používá posvátné zpěvy indiánů Seri nebo Piaroa, ale průběh ceremonie (včetně kombinace práce s „žábou“ s posvátným tabákem Rapé) představuje jeho vlastní invenční fúzi různých šamanských technik. Zkušení facilitátoři, jako je Dr. Rettig Hinojosa, si materiál z Bufo Alvarius pro svou práci opatřují sami přímo v unikátním biotopu sonorské pouště, aniž by žábám ublížili (stačí během pár minut sesbírat nahromaděný sekret a pak tvora vypustit zpět do volné přírody). Díky mnohaleté praxi detailně rozumí správnému dávkování i vhodným technikám, jak následně integrovat prožitou zkušenost do běžného života.