Proč jste natočili film Bufo Alvarius?

Chtěli jsme vytvořit divácky atraktivní dokument, který bude uměleckými postupy informovat o existenci látky Bufo Alvarius a filosoficko-antropologických aspektech, které jsou s ní spojené. Díky použitým audio-vizuálním postupům se naše sdělení snažíme komunikovat skrze divácký zážitek, cílem nebylo vytvořit vědecký snímek.

Jak film vznikal?

Nejdříve se natočily záběry skupiny dobrovolníků-psychonautů, která se za zkušeností s Bufo Alvarius vydala do Kolumbie a po předchozí domluvě udělila souhlas režisérovi našeho filmu zaznamenávat všechny individuální ceremonie. Výsledný materiál byl z pohledu ze střižny natolik silný, že vznikl záměr dotočit další sérii rozhovorů, zprodukovat desítky minut původních animací inspirovaných vizualitou, kterou indukuje psychoaktivní 5Meo-DMT, a vytvořit plnohodnotný celovečerní film.

Kdo film financoval?

Film financoval Václav Dejčmar, podnikatel, filantrop, příležitostný producent a spolumajitel DOX Prague, největšího soukromého centra současného umění ve východní Evropě. Jeho minulý celovečerní dokumentární počin Ryba smrdí od hlavy o psychopatech v korporacích a politice viděly celosvětově miliony diváků. Václav Dejčmar je zároveň autorem dramaturgické linky, která počítá s konfrontací psychiatra (rácio) a praktikujícího šamana (emoce).

Ve vašem filmu se objevuje neo-šaman Octavio Rettig, který s medicínou Bufo Alvarius sám pracuje. Má být film propagací jeho práce?

V žádném případě ne. Jak jsme uvedli výše, cílem našeho filmu bylo od počátku uměleckými prostředky informovat o fenoménu Bufo Alvarius, který v době vzniku našeho dokumentu téměř nikdo neznal. Naším záměrem rozhodně není propagace práce žádného konkrétního facilitátora ani obhajoba žádných konkrétních postupů. S panem Rettigem nadále nejsme v užším spojení stejně jako s žádným jiným šamanem nebo facilitátorem Bufo Alvarius.

Proč ve filmu nevystupuje i jiný šaman než Octavio Rettig?

Protože náš dokument není o práci konkrétních facilitátorů, ale v kombinaci s animacemi a výpovědí různorodých lidí, kteří všichni bez výjimky s Bufo Alvarius zažili osobní zkušenost, se pokouší skládat střípky mozaiky informací o této unikátní látce. Naším cílem bylo divákovi poskytnout dostatečné množství myšlenek a pocitů, které mu pomohou tuto neobyčejnou zkušenost nahlédnout, i když třeba sám nikdy s žádnými látkami, které mění vědomí, dosud nepřišel do styku. Některé diváky věci, které vidí v našem filmu, v nitru silně oslovují, jiným dávají důvod, proč Bufo Alvarius nikdy nezkusit – a tak nám to přijde zcela v pořádku. 

Sledujete aktuální situaci kolem facilitátorů a institucí zabývajících se Bufo Alvarius, kteří mezi sebou vedou ostré spory?

Situaci sledujeme a vlastně není nijak překvapivá. I mezi tradičními indiány v Peru jsme mnohokrát viděli spory šamanů a různých šamanských linií, které často přerůstaly v dlouhé a dramatické bitvy. Jsme ale přesvědčeni, že na obsah a výpověď našeho dokumentu nemá tento „lidský faktor“ prakticky žádný vliv. Bufo Alavius je mezi psychedeliky moderní fenomén, který není svázán – na rozdíl od jiných přírodních psychoaktivních látek – s žádnou tradicí. Způsoby aplikace a provádění ceremonie tedy mohou být velmi různorodé. Náš film nemá ambici porovnávat jednotlivé postupy nebo osobnosti, které s touto látkou pracují. Situace je nepřehledná a vždy je třeba spoléhat na vlastní úsudek a zdravý rozum.

Jak je možné, že žabí medicína, jejíž účinky vedou ke stavům jednoty s bytím a kontaktu s posvátným, dokáže vyvolat v praktikující komunitě tak velké spory? Neměli by být všichni facilitátoři moudrými guru, kolem kterých nevzniká žádná kontroverze?

To je naivní názor ze dvou důvodů. Bufo Alvarius sice může poskytnout stejně jako jiná psychedelika vhled do „vyššího řádu reality,“ ale když samotný zážitek skončí, je na každém jednotlivci, jak tuto zkušenost zaintegruje do osobního života. Jako všude platí, že co si člověk opravdu neodpracuje, to nemá 😉 Fenomén spirituálního guru byl ve východní tradici vždy spojen s dlouhými léty duchovní praxe. Jsme přesvědčeni, že žádný rychlý zážitek tato léta práce na sobě nenahradí. Může pouze dobře posloužit jako navigace, světlo na konci tunelu. Avšak pokud se podcení proces poctivé integrace, občas vidíme tzv. „spiritual bypass“ (v češtině existuje hezké spojení „duchovní pýcha“), kdy nepokorný praktikant bez dostatečné sebereflexe propadá pocitu samozvaného osvícení a epifanie (někdy i po několika málo psychedelických zkušenostech). Druhý důvod, který bychom zde chtěli zmínit, je, že komunitu kolem psychedelik v současnosti tvoří velmi rozmanitá společenství, a jak jsme si všimli, ani u tradičních šamanů neexistuje žádné samozřejmé rovnítko mezi kvalitou facilitátora (= praktickou schopností pomáhat a vést ceremonii) a jeho vlastní duchovní vyspělostí.

Film může působit nevyváženě. Proč jste nezařadili výpovědi účastníků, kteří měli s látkou negativní zkušenost?

Protože jsme na nikoho takového během několika měsíců našeho natáčení nenarazili. Každý, kdo v našem filmu vystupuje, měl s Bufo Alvarius vlastní osobní zkušenost, o které subjektivně mluví. I přesto opakovaně zdůrazňujeme, že tato látka je silné psychedelikum – tedy v odborném žargonu nespecifický amplifikátor, který samozřejmě může působit na každého uživatele jinak a v některých situacích vyvolat i velmi problematické stavy. V dokumentu nebo na této stránce zmiňujeme kontraindikace a na mnoha místech zdůrazňujeme zásadní roli přípavy, následné integrace a nepodcenění setu & settingu (vlivu duševního rozpoložení uživatele v kombinaci s fyzickým a sociálním prostředím během ceremonie).

Děkujeme, že jste dočetli až sem, a za zájem o náš dokument. Za tvůrčí tým Bufo Alvarius vám přejeme mnoho štěstí na vaší cestě životem.